Episode 133

full
Published on:

18th Jul 2023

Gæsteafsnit fra Regelstaten: Diskrimination - kan vi gøre noget ved det? - Asmus Leth Olsen

For nogle måneder siden var der en historie om en ung mand, Jibreel, der fik afslag på en lærlingeplads. Godt nok manglede virksomheden arbejdskraft, men det skulle være en etnisk dansk elev "grundet mange af vores etniske kunder", som virksomheden skrev.

 

Det er sjældent, at man ser så klar en skriftlig afvisning på baggrund af etnicitet. Så måske viser afvisningen mest af alt, at forskelsbehandling på baggrund af etnicitet, køn, alder, udseende, højde osv. finder sted overalt i det danske samfund.

 

Men hvad er diskrimination. Er diskrimination altid et problem? Og hvad kan vi evt. gøre ved det? 

 

Det er emnet for dette afsnit af Regelstaten, hvor Jonas Herby har besøg af Asmus Leth Olsen, professor MSO i eksperimentel offentlig forvaltning og viceinstitutleder på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet.

 

LINKS

Asmus' studie om diskrimination i grundskolen

 

Jonas' notat om lejeboligmarkedet

 

Øvrige links fra Asmus

God overbliksartikel om teorierne: https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.34.2.68

Metastudie der viser manglende evidens for løsninger: https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-psych-071620-030619

Begrænset/ingen effekt af diversitetstrækning: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1816076116

Ban the box studierne: http://jenniferdoleac.com/wp-content/uploads/2019/03/Doleac_testimony_BTB_2019.pdf

Diskrimination i politik (DK): https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/06D0BD53A0AA819DEADFC4A5F38B73FD/S0003055420001070a.pdf/when_are_legislators_responsive_to_ethnic_minorities_testing_the_role_of_electoral_incentives_and_candidate_selection_for_mitigating_ethnocentric_responsiveness.pdf

Diskrimination på arbejdsmarked (DK): https://academic.oup.com/esr/article/34/4/402/5047111?login=true

Diskrimination på AirBnB: https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/app.20190188

Diskrimination - definition og moral: https://tidsskrift.dk/politica/article/view/70044

Show artwork for Bag Om Nyhederne

About the Podcast

Bag Om Nyhederne
Vinkler på nyheder, der er glemt, underbelyst, eller misforstået
I Bag Om Nyhederne fører CEPOS' ekspertpanel dig hver uge dybere ned i substansen af de vigtigste aktuelle dagsordner i medierne. Programmet sætter fokus på vinkler der har været glemt, underbelyst eller misforstået, og slutter hver uge med den prestigefyldte kåring af ’Ugens Lyspunkt’ samt den mindre prangende ’Ugens Skævert’.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS er en dansk uafhængig borgerlig-liberal tænketank.