full

full
Published on:

1st Dec 2023

Bag Om Nyhederne 109: Martin Lidegaard og Generationskontrakten – velfærd og klimaløsninger

Martin Lidegaard, Radikale Venstres politiske leder, udgav tidligere på året bogen ’Generationskontrakten’, der giver radikale bud på klimaløsninger, privatiseringen af fremtidens velfærd og en regering hen over midten.

Men er der ikke en smertegrænse for prisen på den grønne omstilling, når politikerne insistere på, at Danmark skal være et klimaforegangsland? Og hvis man har indset, at privatisering er en vigtig del af løsningen ift. fremtidens velfærd, hvorfor så ikke privatisere øvrige velfærdsområder, hvor samme indsigt er gældende?

Det og meget mere drøfter ugens panel af Bag Om Nyhederne med Martin Lidegaard, politisk leder for

ugens program:

  1. Der er kommet både flere og færre “fattige” i 2022 – hvordan hænger det sammen? '
  2. En god uge for bilisterne? Skatterabatter og CO2 -kvoter på bl.a. transport 
  3. Hvorfor nægter regeringen at bruge de mest virksomme redskaber i kampen mod ventelister på sygehusene 

Som altid kårer panelet ugens lyspunkt og skævert.

Links:

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE16640939/med-stort-forsvarsforlig-aabner-minister-for-at-aendre-paa-kunstcirkulaere/

 

https://www.instagram.com/p/B2BXZYqluCU/

 

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2004/9067

 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=46843

 

https://moedrehjaelpen.dk/forside/nyheder/kommende-statsminister-skal-garantere-halvering-af-boernefattigdom/

 

https://politiken.dk/indland/art9640523/De-siger-der-er-kommet-f%C3%A6rre-fattige-b%C3%B8rnefamilier-men-de-m%C3%B8der-stadig-op-i-tynde-sko-og-uden-en-varm-jakke

 

https://cepos.dk/artikler/antallet-ledere-og-administratorer-i-staten-er-steget-med-over-3000-fuldtidsbeskaeftigede-siden-1-kvartal-2022/

 

https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE16625311/goer-nu-noget-effektivt-ved-ventelisterne/

Show artwork for Bag Om Nyhederne

About the Podcast

Bag Om Nyhederne
Vinkler på nyheder, der er glemt, underbelyst, eller misforstået
I Bag Om Nyhederne fører CEPOS' ekspertpanel dig hver uge dybere ned i substansen af de vigtigste aktuelle dagsordner i medierne. Programmet sætter fokus på vinkler der har været glemt, underbelyst eller misforstået, og slutter hver uge med den prestigefyldte kåring af ’Ugens Lyspunkt’ samt den mindre prangende ’Ugens Skævert’.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS er en dansk uafhængig borgerlig-liberal tænketank.